Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter informatie. De informatie kan ook niet beschouwd worden als algemeen (medisch) advies en is slechts ter informatie. Op grond van de informatie op deze website kunnen geen handelingen worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. 

Body Logic Praktijk heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten en afbeeldingen) is dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. De informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door ons gewijzigd worden. 

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts of therapeut. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als achtergrondinformatie. 

Op deze website kan verwezen worden naar derden. Links van derden op deze website worden niet continue door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. 

De informatie verstrekt op deze website mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Voor meer informatie kun je contact opnemen: moonspanjer@bodylogic.nl