Privacyverklaring Body Logic

Zodra je cliënt wordt bij Body Logic worden er zowel persoonsgegevens als medische gegevens verwerkt. Voor verwerking van persoonsgegevens tijdens websitebezoek en het cookiebeleid zie verderop. 

Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Hier kan je lezen wat dit voor jou betekent.  

Verwerking persoonsgegevens
Om mijn werk als zelfstandig zorgverlener uit te voeren, ben ik verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van cliënten. In deze privacyverklaring omschrijf ik welke maatregelen ik neem om de privacy van de betrokkenen zoveel mogelijk te waarborgen. Dit doe ik volgens de richtlijnen van de wet AVG en WGBO.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Van cliënten die een lidmaatschap nemen op de Body Logic Inzichten verwerk ik de volgende gegevens:

Voor -en achternaam
E-mailadres

Van cliënten met wie ik een zorgovereenkomst afsluit, verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die extra beschermd moeten worden. Deze mogen alleen worden verwerkt indien de cliënt hier expliciete toestemming voor geeft of als dat nodig is voor de uitvoering van de gezondheidszorg. Ik verwerk de volgende bijzondere persoonsgegevens:

BSN
Polisnummer
Relatienummer zorgverzekeraar
Medische gegevens in het cliëntendossier

Met welke reden verwerk ik persoonsgegevens?
Het uiteindelijke doel is natuurlijk om de cliënt de best mogelijke zorg te bieden. Daarnaast zijn er verschillende specifieke redenen voor het verwerken van persoonsgegevens:

Opstellen van zorgovereenkomst, zorgbeschrijving en zorgplan
Correcte facturatie voor declaratie van (zorg)facturen
Verplichte documentatie in het cliëntendossier volgens de Wkkgz

Aan al deze doelen is een wettelijke grondslag verbonden.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?
Ik bewaar persoonsgegevens van cliënten nooit langer dan noodzakelijk, tenzij dit wettelijk verplicht is. Administratieve documenten zoals facturen hebben een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Medische documenten zoals de documenten in een cliëntendossier hebben een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar, gerekend vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden. Bij overige documenten is de bewaartermijn 5 jaar. Na deze periodes bekijk ik of het noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren. Wanneer dit niet meer nodig is, zal ik de documenten vernietigen.

Het opslaan en delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van cliënten worden in geen geval zonder expliciete toestemming gedeeld met derden. Een uitzondering hierbij is als ik moet voldoen aan een wettelijke verplichting. De cliënt zal hier altijd over worden geïnformeerd.

Gegevens worden als volgt opgeslagen in mijn administratie: ik maak gebruik van de Praktijksoftware ‘MijnDiAd’. Deze voldoet aan de AVG.

De rechten van de cliënt
De cliënt heeft te allen tijde het recht om de gegevens die ik van de cliënt heb in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het recht tot verwijdering kan worden verworpen door een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren. Dit zal ik altijd goed onderbouwen.

Daarnaast heeft de cliënt altijd het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat ik op verzoek van de cliënt de persoonsgegevens naar een ander persoon of organisatie kan versturen.

Wanneer de cliënt gebruik wil maken van één van deze rechten, kan dit mondeling of schriftelijk met mij worden besproken.

Cookies
Body Logic maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Body Logic bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebook pixels, Activecampaign site tracking en Google Analytics. Facebook pixels en Google Analytics houden bij welke pagina’s je bezoekt.

Ook maakt BodyLogic gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd.

Als je niet wil dat wij cookies gebruiken, is dit geen enkel probleem. Je kunt cookies zelf uitzetten of verwijderen in je browser. Hou er dan wel rekening mee dat de website niet altijd optimaal werkt.

Persoonsgegevens bij websitebezoek
Op de website van Body Logic worden naam en email-adres verzameld in het contactformulier en bij het downloaden van de eerste Body Logic Inzichten. Zo kan ik contact met je opnemen. Ook kan ik je zo op de hoogte houden van mijn diensten en waardevolle informatie. Je naam en e-mailadres worden aan mijn maillist toegevoegd voor onbepaalde tijd. Je kunt je te allen tijde afmelden via de link onderaan de mails.

Voor het versturen van e-mails gebruik ik ActiveCampaign. Ook maak ik gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de bezoekers van mijn website. Deze bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Body Logic handelen.

Wanneer je je aanmeldt voor een actie of oproep in samenwerking met één van onze partners, worden jouw gegevens gedeeld met deze samenwerkingspartner, zodat zij met jou contact kunnen opnemen.

Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens. Een aantal verwerkers hebben maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG.

De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden verstuurd. Ook andere formulieren of gegevens die je inzendt via onze verwerkers, gaan via een beveiligde SSL-verbinding.

Als je wilt weten welke informatie Body Logic over jou bewaart, kun je contact opnemen via moonspanjer@bodylogic.nl. Indien je een klacht wil indienen met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je een mail sturen met je persoonsgegevens naar moonspanjer@bodylogic.nl. Dan help ik je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatste wijziging 4 november 2022

 

Contactgegevens
Moon Spanjer
Wasserij-Annalaan 17
2101PA Heemstede
moonspanjer@bodylogic.nl